In de Vörstandswahl an ‘n 23. Oktober 2020 is unse Vörsitter wedderwählt un en Bisitter för een Snupperjohr opnahmen worrn. De vörigen Wahlen weren an ‘n 28. September 2019 un 09. November 2018. De Amtstiet duert jümmers 3 Johr.

 

Sodännig is de Vörstand totiets besett:

 

1. Vörsitter: Truels Hansen, Hollingstedt (wählt bit 2023)
2. Vörsitter: Erich Petersen, Flensborg (wählt bit 2022)
Schriever: Malene Gottburgsen, Niebüll (wählt bit 2021)
Kasserer: Okke Peters, Tetenbüll (wählt bit 2021)
Bisitter: Peter Schuchardt, Bredstedt (wählt bit 2021)
  Susanne Dircks, Schobüll (wählt bit 2021)
  Steffen Ketelsen, Löwenstedt (wählt bit 2022)
  Karen Hansen, Horstedt (wählt bit 2022)
 

Hans-Otto Bartsch,

Schnarup-Thumby

(wählt bit 2022)
 Snupperjohr Alina Dwenger, Hollingstedt (wählt bit 2021)